Limiti un ierobežojumi

Apraksts Nedēļā Mēnesī
Klients pērk WME/WMR/WMZ 5000 EUR 10000 EUR
Klients pārdod WME/WMR/WMZ 2500 EUR 5000 EUR

Kļūdainas operācijas apstrāde: 1.00 EUR (kā arī klients apmaksā sistēmas komisiju)