Limiti un ierobežojumi

Apraksts Nedēļā Mēnesī
Klients pērk WME 300 EUR 750 EUR
Klients pārdod WME 300 EUR 750 EUR

Kļūdainas operācijas apstrāde: 1.00 EUR (kā arī klients apmaksā sistēmas komisiju)